Högteknologiska företag är aldrig bättre än sitt senaste teknikskifte.