Tillväxt- och stabilitetspakten är upphävd tills vidare, Tyskland lånefinansierar stimulans och snart kan vi få ett slags euroobligationer…