Kina vill använda kapitalistisk modell i flera städer.