Utrikesfödda kvinnor har svårt att få jobb – över 80.000 befinner sig i långtidsarbetslöshet i Sverige.