Svårt för utrikesfödda kvinnor att få jobb. Projekt i Södertälje hjälpte Paulin Paulus: ”Enorm möjlighet.”