Sverige kan bli ledande när EU ska bli mer självförsörjande på metaller för den gröna omställningen, enligt en expertrapport från IVA. –