- Fondförsäkringsbolagen fortsätter lägga resurser på att höja kvalitén i fondlistan men är inte lika benägna att ställa hårdare krav på…