Konjunkturinstitutet räknar med att Riksbanken skjuter fram räntehöjningen.