Stora Enso spår en ökning av ebit med 50 procent eller mer under 2024. Tidigare prognos var mellan 15 procent och 50 procent.