Den svenska detaljhandelns försäljning väntas öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.