Läget för den globala ekonomin har förbättrats jämfört med hur det såg ut i vintras, men återhämtningen är bräcklig. Det behövs fortsatt åtstramning för att få ned inflationen, och finanspolitiken bör bli mer fokuserad på de som verkligen behöver hjälp. Det skriver OECD i en interimsprognos.