Redovisar förlust efter skatt på 4,8 miljarder kronor för fjolårets fjärde kvartal.