Väljarnas förtroende för regeringen ökar, enligt en GP/Novusmätning. I mars svarade 35 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för regeringen. I januari var siffran 28 procent.