För att klara målen om fossilfri industri och transport behöver Sverige öka elproduktionen lika mycket som 1,5 gånger…