En social trend växer fram i Europa – människor arbetar, men lever trots det i riskzonen för fattigdom.