Riksbankens direktion är strängt upptagen med riskerna att sänka räntan för snabbt. Men snart kan risken att sänka för långsamt vara större.