A-kassan bör förenklas och baseras på inkomst i stället för antalet arbetade timmar, föreslår regeringen. Ett välkommet besked, enligt arbetslöshetskassorna.