Utifrån en koIdioxidanalys har tillverkningsföretaget Partex beslutat att gå över till en biobaserad PVC för sina produkter för säker elmärkning. – Vi erbjuder exakt samma produkter och samma kvalitet som tidigare, men med en betydligt hållbarare produktion. Detta ligger helt i linje med vår företagsfilosofi, säger Sophie Lööf, ägare i tredje generationen.