Borträknat listbyten, avknoppningar och parallellnoteringar har bara sex bolag börsnoterats på Stockholmsbörsen i år.