LO, PTK och Svenskt Näringsliv träffas igen för att komma överens om arbetsrätten.