Utrikespolitiken brukar inte karakteriseras av övertydliga omsvängningar. När utrikesministern varje år avger regeringens utrikespolitiska…