Den senaste trenden bland USA:s ultrarika är att kritisera den moderna kapitalismen och oroa sig för revolution. Ökande klasskillnader får det amerikanska samhällsbygget att knaka i fogarna och motsättningarna att öka. Det viktigaste slaget står i Silicon Valley.