Novo Nordisk meddelade på tisdagskvällen att oral semaglutide nådde det primära målet i Pioneer 6-studien.