De nordiska börserna gick starkt på torsdagen i likhet med övriga Europa. Stigande USA-börser i öppningen gav ytterligare stöd på eftermiddagen.