Gäller två dotterbolag i Irland, varav ett har ansvar för bolagets flygplansflotta.