Norva 24, som gör underhåll av vatten- och avloppssystem, redovisar ett rörelseresultat på 110 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2023 (76,6).