Domen får betydelse även i Sverige i kampen om landrättigheter.