Musikkedjan 4 Sound går i konkurs i Norge efter att Nordea valt att inte längre förlänga krediten.