Bostadspriserna i Norge väntas stiga nominellt med 3 procent under 2019, enligt Eiendom Norge.