Norsk fastlands-BNP steg 0,2 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Totala BNP steg 0,2 procent från kvartalet före.