Den norska bostadsutvecklaren Selvaag Bolig, som främst verkar i Stor-Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim, är optimistiskt till marknadsutsikterna på bolagets kärnmarknader under innevarande år. Bolaget ser tydliga tecken på ett förbättrat marknadsläge. Det säger vd Baard Schumann i en kommentar i samband med bokslutet för 2017.