Länsstyrelsen i Västerbotten får kalla handen från regeringen vad gäller finansiering till nya handläggare för järnvägen Norrbotniabanan. Finansieringen bedöms ”rymmas inom befintlig ram”, är beskedet.