Norges bank sänker sin styrränta med 0,5 procentenheter till 1,0 procent.