Norges bank sänker sin styrränta med 0,5 procentenheter till 1,0 procent. Den extraordinära åtgärden kommer för att möta stressen i…