Banker i Norge uppmanas av landets tillsynsmyndighet att ompröva tidigare beslut om utdelning när den ekonomiska osäkerheten växer i spåren…