Nordika Fastigheter gör sin första uthyrning i sin nyförvärvade fastighet i Kista. Munters AB förhyr ca 3 000 kvm kontor och labbytor med inflytt våren 2019.