Riksbanksutredningens förslag är väntade och till stora delar välkomna, och skulle kunna innebära lite mer…