Den bästa börsfesten är bakom oss. Men än finns det kurslyft att haka på för den som letar globalt. Det spår Nordea i en färsk rapport som pekar ut var du bäst placerar nästa år.