Det är budskapet när Torbjörn Magnusson tar över efter avgående ordförande Wahlroos.