Nordea inleder bevakning av det svenska e-handelsbolaget Boozt. Banken ser en sällsynt möjlighet för investerare att hoppa på en strukturell vinnare i den nordiska klädindustrin.