Nordea har blivit allt mer oroad över värderingarna på aktiemarknaderna och framför allt i USA. Banken anser fortsatt att risken för en vinstrecession är överhängande. För nordiska investerare kan det vara läge att lämna verkstadsaktierna och köpa banker i stället, enligt bankens aktiestrateger.