Nordea Fonder flaggar för att ha ökat sitt ägande i Capio till 5,1 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande där den 13 september anges som transaktionsdatum.