Nordea Fonder har den 4 oktober ökat sitt innehav i Garo till 1.038.265 aktier, motsvarande 10,4 procent av antalet…