Köksbolaget Nobias valberedning föreslår Nora F. Larssen som styrelseordförande för bolaget.