Nobias avgående vd Morten Falkenberg har köpt 44.574 aktier i köksbolaget för totalt cirka 2,5 miljoner kronor.