Finansieringsproblem bromsar ett av fem bolag. Kapitaltrasslet beror på bankernas snäva kreditbedömningar, enligt Lennart Ågren, vd Svea Ekonomi: ”Man är inte en bandit för att man har varit med om en konkurs.”