Den japanska biltillverkaren Nissan överväger att sänka sin helårsprognos för räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars månad,