Nilörn hade en omsättning på 204 miljoner kronor (199) och ett rörelseresultat om 9,2 miljoner kronor (14,3) under fjärde kvartalet 2023.