Etikettillverkaren Nilörn redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, men vinsten minskade och styrelsen föreslår kraftigt sänkt utdelning.