Analytikerna var uppjagade efter upplevt arroganta och stingsliga svar från Nibes vd under ondagens rapportkonferens. Nu svarar Gerteric Lindquist på kritiken.